Propozice

Trasa :
 
· padesátilometrový okruh je veden zčásti po území Krnap a zčásti po území CHKO Jizerské hory 
· vede po územích obcí Kořenov, Paseky nad Jizerou, Vysoké nad Jizerou Zlatá Olešnice, Velké Hamry a Tanvald 
· trať má přavýšení 1.200m, je středně náročná. 
· je svým profilem vhodná pro méně i více trénované cyklisty 
· Trasa vede 20% po asfaltu, zbytek tvoří zpevněné nebo lesní cesty, částečně se pojede i po loukách 
· součástí marathonu je i fitnes jízda v délce 15 km s převýšením 280m, hodnoceny budou kategorie muži, ženy (od 15 let) 
 
Kategorie : 
 
· Bobíci, Bobice, 0-4 let do 2013, (50-100m) 
· Předžáci, předžákyně, 5-6let, 11-12, (2-4 min.) 
· Mladší žáci, žákyně, 7-10let, 07-10, (4-7 min.) 
· Starší žáci, žákyně, 11-14let, 03-06, (10-12 min.) 
· ELITE 
· M19 (chlapci ročník 1998 - 2001) 
· M30 (muži ročník 1987 - 1997) 
· M40 (muži ročník 1977 - 1986) 
· M50 (muži ročník 1967 - 1976) 
· M50+ (muži ročník 1966 a starší) 
· Ž19 (dívky ročník 1998 – 2001) 
· Ž30 (ženy ročník 1987 - 1997) 
· Ž40 (ženy ročník 1977 - 1986) 
· Ž40+ (ženy ročník 1976 a starší) 
 
· Soutěž týmů (přihláška na místě, max.5 členů, započítávají se výsledky nejlepších tří závodníků – součet časů)
· Fitnes M (muži 15 a více let) 
· Fitnes Ž (ženy 15 a více let) 
 
Startovné : 
 
předem – 350,-Kč
fitnes jízda – 250,-Kč
děti – 50,- Kč
 
přihlašování on line je možné pouze do 29.7.2017
 
na místě – 500,- Kč
fitnes 400,- Kč
 
děti 100,- Kč v neděli 29.7.2017 od 8.00 hod. do 10.00 hod. 
 
· v ceně startovného je občerstvení na trati (pouze hl.závod ) a v cíli, startovní číslo, parkovné, pořadatelská služba, zdravotní služba 
 
· startovné je možno uhradit :
- převodem nebo v hotovosti na přepážce Komerční banky na číslo účtu : 35-6542670217/0100 
- jako var.symbol musí být uvedeno číslo vygenerované registračním systémem 
- originál dokladu o zaplacení uschovejte pro případnou kontrolu či reklamaci 
 
Start : 
 
· v 11.00 hod. ski areál U Čápa 
· řazení na startu ve vyhrazeném prostoru 
· pořadatel nasazuje max 50 jezdců do předvlny 
· vstup do předvlny mimo určené jezdce bude potrestán diskvalifikací ze závodu 
· startuje se za doprovodným vozidlem 
 
Ceny : 
· hodnotné ceny pro první tři závodníky v každé kategorii 
· pro první tři muže a první tři ženy v celkovém pořadí prize money ve výši 3, 2 a 1 tis. Kč muži, 1.500, 1.000 a 500.Kč ženy 
 
Občerstvení : 
· občerstvovací stanice budou umístěny na 25 km a 38km trati 
· k občerstvení bude připravena voda, iontový nápoj, ovoce, sušenky 
· v cíli –guláš 
 
Podmínky : 
· závod se jede za plného silničního provozu 
· každý účastník startuje na vlastní nebezpečí 
· účastníci jsou povinni dodržovat pokyny pořadatele o policie 
· účastníci musí mít po celou dobu závodu nasazenu ochrannou přilbu, pokud bude závodník přistižen bez přilby, bude okamžitě vyloučen ze závodu, toto pravidlo se vztahuje i na rozjíždění 30minut před startem 
· závod je vhodný pouze pro horská kola 
· účastník nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví a majetku, která vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě 
· účastník souhlasí s užitím osobních údajů pouze pro potřebu pořadatele závodu podle zákona č.101/2000 ve znění pozdějších předpisů 
· při neúčasti v závodě a v případě neuskutečnění závodu z důvodu vyšší moci je startovné nevratné 
· doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění 
· parkování je možné pouze na vyhrazených parkovištích, pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s parkováním (poškození věcí, ztráta věcí apod.) 
· závod se koná na zvláště chráněném území Krnap a CHKO Jizerské hory, a proto Vás žádáme o maximální ohleduplnost k přírodě, neodhazování žádných odpadků, na odpadky bude vyhrazeno místo v cíli a na občerstvovací stanici 
· každý účastník vyplněním přihlášky potvrzuje, že se seznámil s podmínkami závodu a souhlasí s nimi 
 
Rozpis Časový program Eleven bike marathon Příchovice 29.7.2017 : 
 
08.00 – 10.00 hod. – prezentace 
11.00 hod. – start hlavního závodu a fitnes jízdy 
11.10 hod. start Bobíci + Bobice 
11.20 hod. start Předžáci + Předžákyně 
11.30 hod. start Mladší žáci + žákyně 
11.45 hod. start Starší žáci + žákyně 
12.30 hod. – vyhlášení dětských kategorií 
14.00 hod.- vyhlášení fitnes 
14.30 hod. – vyhlášení hlavního závodu
 
U dětských kategorií jsou časy startu orientační, podle počtu přihlášených se budeme snažit časový plán urychlit – v případě malého počtu přihlášených dětí v jednotlivých kategorií, je možný start více kategorií najednou.